14th Red Bull World Bridge Series Round 2 O-SEMIFINAL B

Table Home Team Visiting Team IMPs VPs
Home Team Visit. Team Home Team Visit. Team
33 HEMANT JALAN QINGDAO BRIDGE ASSOSIATION 25 15 13.99 6.01
34 HAUGE BRIDGE 24 20 20 10.00 10.00
35 MOROCCAN OPEN T SHANDONG CONTRACT BRIDGE ASSOC 19 11 13.31 6.69
36 CHONGQINGBANNAN LUDUS 8 24 4.22 15.78
37 REDBULL BEIJING SHARE SUN 16 29 5.07 14.93
38 BRIDGE24 B AYDIN 14 24 6.01 13.99
39 TIANJIN COM-JADEITE HUANG LONG TEAM 14 13 10.47 9.53
40 KALAJUN-XINJIANG BEYOND 36 0 19.56 0.44
41 GUADELOUPE DARUI INDUSTRY 21 5 15.78 4.22
42 BERLIN PODDAR DEVELOPERS 10 19 6.35 13.65
43 GUANGZHOU PEARL RIVE PING AN CHINA 8 18 6.01 13.99
44 INDONESIA GENTLE 7 19 5.37 14.63
45 ZHONGFU TURKEY 7 11 8.23 11.77
46 BRIDGE ASSOCIATION OF FUJIAN P PERTAMINA EP 4 8 8.23 11.77
47 GSRC & P UNITED CTBA 14 12 10.92 9.08
48 CONSUS POLAND JILINSHENGQIAOPAIXIEHUI 12 14 9.08 10.92
49 SHAOGUAN RENHUA BANK OF CHINA IN HAINAN 28 13 15.50 4.50
50 SUZHOUTAIHU YEH MIX 2 23 3.01 16.99
51 DONGFENG FENGSHEN VIRGINIA 21 20 10.47 9.53
52 HONG KONG HAI JIU QINGHAI BRIDGE ASSOCIATION 40 11 18.53 1.47
53 HEY YO AUSCROWAL 16 9 12.94 7.06
54 ROMANIA DALIAN 25 13 14.63 5.37
55 GUANGZHOU ZHAOHENG RAINBOW 31 6 17.82 2.18
56 BLACK EARTH GOD DUCK BRIDGE CL BEIJING LAWYERS 0 31 1.15 18.85
57 QIANWEI CHANGYU 43 5 19.80 0.20
58 BILSKI INNER MONGOLIA JUNZHENG 15 24 6.35 13.65
59 THE KINGS WEINSTOCK 49 0 20.00 0.00
60 BILAL BEIJIING TAILI KANGXIN 28 2 18.01 1.99
61 COFCO YALONG BAY PHOENIX LEGEND 14 11 11.35 8.65

For the team record, click on the team name
For the match scorecard, click on the table number
For bidding and play data of a match, click on the IMP result
• For the hand records of this round in PDF format click here
.


Close Window

Final Rankings

Rank Team VPs
1 HEMANT JALAN 86.96
2 LUDUS 86.65
3 MOROCCAN OPEN T 85.87
4 KALAJUN-XINJIANG 84.60
5 BEIJING SHARE SUN 84.37
6 HAUGE 82.83
7 BRIDGE 24 82.56
8 AYDIN 81.40
9 GUADELOUPE 79.93
10 QINGDAO BRIDGE ASSOSIATION 78.99
11 SHANDONG CONTRACT BRIDGE ASSOC 78.65
12 GENTLE 77.20
13 PING AN CHINA 76.91
14 PODDAR DEVELOPERS 76.22
15 YEH MIX 75.60
16 TIANJIN COM-JADEITE 75.40
17 BRIDGE24 B 75.29
18 HONG KONG HAI JIU 75.27
19 REDBULL 75.15
20 SHAOGUAN RENHUA 74.98
21 CHONGQINGBANNAN 74.76
22 HUANG LONG TEAM 74.62
23 TURKEY 73.59
24 PERTAMINA EP 72.91
25 GSRC & P UNITED 71.88
26 JILINSHENGQIAOPAIXIEHUI 71.41
27 ZHONGFU 70.18
28 BERLIN 70.07
29 GUANGZHOU ZHAOHENG 69.86
30 CTBA 69.79
31 CONSUS POLAND 69.62
32 BRIDGE ASSOCIATION OF FUJIAN P 69.61
33 QIANWEI 69.52
34 BEIJING LAWYERS 69.04
35 GUANGZHOU PEARL RIVE 68.97
36 HEY YO 68.23
37 INDONESIA 68.20
38 DARUI INDUSTRY 68.07
39 DONGFENG FENGSHEN 67.91
40 ROMANIA 67.27
41 THE KINGS 66.99
42 VIRGINIA 66.80
43 BEYOND 64.76
44 BILAL 64.10
45 BANK OF CHINA IN HAINAN 63.44
46 SUZHOUTAIHU 62.31
47 AUSCROWAL 61.09
48 INNER MONGOLIA JUNZHENG 60.35
49 DALIAN 57.59
50 QINGHAI BRIDGE ASSOCIATION 57.51
52 BILSKI 54.89
53 RAINBOW 54.12
54 COFCO YALONG BAY 53.97
55 BLACK EARTH GOD DUCK BRIDGE CL 52.92
56 PHOENIX LEGEND 50.57
57 CHANGYU 49.47
58 WEINSTOCK 46.36
59 BEIJIING TAILI KANGXIN 45.60