2016 World Bridge Games Round 12 OPEN A

vs

19.69 - 0.31 VP (72 - 16 IMP)

Open Room   Closed Room
 JACOBS William   KANNAVOS Panagiotis 
 PAPAKYRIAKOPOULOS Yankos   DELIMPALTADAKIS Nikos   HANS Sartaj   NUNN Tony 
 THOMPSON Ben   TRIANDAPHYLLOPOULOS Theodoros 
  Open Room Closed Room  
Board Cont Decl Lead Tricks NS EW Cont Decl Lead Tricks NS EW AUSTRALIA GREECE
17  6 8   11    100  6 A   10    300   
18  4  2   11    450  4  2   11    450     
19  5  K   11    650  4 A   11    990   
20  4  J   100    4  J     100   
21  3NT  4     100  5  J   10    100     
22  5 A   11    750  3  A   11    150    12 
23  4 6   800    3  2     140  14   
24  1NT  7     150  1NT  7     120   
25  2  Q   90    2  Q     50   
26  4 3   11  990    4  10   11    150  15   
27  4  K   10  420    4  6   10  420       
28  3  10   150    3  K   110     
29  2  Q   12    230  4  J   11    650   
30  6  6   12  980    4  3   11  450    11   
31  4  7   200    4 7   300     
32  3NT  4     600  3NT  4     600     

• For the team record, click on the team name.
• For all the results of a specific board click on the board number.
• For bidding and play information for a specific board, click on the number of tricks.
• For bidding and play information for all boards of the match, click here.

Close Window