14th Red Bull World Bridge Series Round 6 14th Red Bull World Bridge Series

Table Home Team Visiting Team IMPs VPs
Home Team Visit. Team Home Team Visit. Team
7 GENTLE TEXAN ACES 14 11 11.35 8.65
8 NETHERLANDS GUANGZHOU ZHAOHENG 19 7 14.63 5.37
9 DLLMCF KUNMING LIJIAN 30 7 17.42 2.58
10 BRIDGE ASSOCIATION OF FUJIAN P CHANGYU 25 6 16.53 3.47
11 BEIJING SHARE SUN BANK OF CHINA IN HAINAN 47 10 19.68 0.32
12 INDONESIA HKJ9 17 27 6.01 13.99
13 MCALLISTER QIANWEI 22 14 13.31 6.69
14 DONGFENG FENGSHEN PHOENIX LEGEND 26 25 10.47 9.53
15 P D TIMES PODDAR DEVELOPERS 33 7 18.01 1.99
16 CHONGQINGBANNAN PENFOLD 2 34 1.00 19.00
17 INNER MONGOLIA JUNZHENG LUDUS 53 1 20.00 0.00
18 JAPAN SUZHOUTAIHU 23 6 16.04 3.96
19 DALIAN TIANJIN COM-JADEITE 27 12 15.50 4.50
20 BULGARIAN ALL STARS GSRC 15 24 6.35 13.65
21 COFCO YALONG BAY DARUI INDUSTRY 27 16 14.32 5.68
22 KUNMING ITALIA 23 13 13.99 6.01
23 XINJIANG-KALAJUN YEH BROS TWO 11 34 2.58 17.42
24 BEIJING LAWYERS SHANDONG CONTRACT BRIDGE ASSOC 15 10 12.18 7.82
25 AZURE CTBA 11 43 1.00 19.00
26 RAINBOW BILAL 45 10 19.43 0.57
27 ZHONGFU BLACK EARTH GOD DUCK BRIDGE CL 40 1 19.92 0.08

For the team record, click on the team name
For the match scorecard, click on the table number
For bidding and play data of a match, click on the IMP result
.


Close Window

Final Rankings

Rank Team VPs
1 GENTLE 87.41
2 NETHERLANDS 83.16
3 TEXAN ACES 80.50
4 DLLMCF 80.14
5 BEIJING SHARE SUN 79.37
6 BRIDGE ASSOCIATION OF FUJIAN P 78.65
7 INNER MONGOLIA JUNZHENG 73.33
8 P D TIMES 72.64
9 PENFOLD 72.49
10 HKJ9 72.34
11 MCALLISTER 70.89
12 GUANGZHOU ZHAOHENG 69.02
13 DONGFENG FENGSHEN 66.96
14 INDONESIA 65.36
15 JAPAN 65.13
16 KUNMING LIJIAN 64.76
17 CHANGYU 64.34
18 PHOENIX LEGEND 64.31
19 QIANWEI 63.34
20 DALIAN 63.01
21 BANK OF CHINA IN HAINAN 59.78
22 GSRC 58.99
23 YEH BROS TWO 58.29
24 COFCO YALONG BAY 57.98
25 KUNMING 57.02
26 PODDAR DEVELOPERS 56.38
27 CHONGQINGBANNAN 55.02
28 BULGARIAN ALL STARS 52.69
29 SUZHOUTAIHU 52.28
30 CTBA 51.97
31 RAINBOW 51.57
32 TIANJIN COM-JADEITE 51.56
33 BEIJING LAWYERS 51.47
34 LUDUS 49.14
35 DARUI INDUSTRY 48.80
36 ITALIA 48.58
37 ZHONGFU 45.44
38 XINJIANG-KALAJUN 43.84
39 SHANDONG CONTRACT BRIDGE ASSOC 43.77
40 AZURE 35.11
41 BILAL 27.29
42 BLACK EARTH GOD DUCK BRIDGE CL 23.88