14th Red Bull World Bridge Series Team
Line-Ups
M-SEMIFINAL A

vs
Open Room   Closed Room
LIN Ya Fu PU Zhiyong
CHEN Hua ZHOU Tao WANG Hanlan DENG Pinpin
LIANG Yiyi SHI Shaomin

• For the team record, click on the team name.

Close Window