5th Funbridge World Youth Championships Round 02 Kids Teams
Semifinal

vs
65 - 13 IMP
Open Room   Closed Room
LIU Yizhou WANG Ruizhe
YANG Jiahao WANG Yingqi LIU Haochen YAO Tianle
LU Mingyu WANG Penghao
 
Board Open Room Closed Room SHENGXING VENUS SHENGXING SATURN
Contr Decl Lead Tricks NS EW Contr Decl Lead Tricks NS EW
15  3NT  10   10  630    3NT  8     100  12   
16  3  A   10    170  4  A     100   
17  6  4   12  980    6  4   12  980       
18  Adj.    J       Adj.    J          
19  4  K   10  420    4  K   10  420       
20  4  A   10  620    4  2   10  620       
21  2  K     110  2  A     140   
22  3NT  A   400    4  A     50  10   
23  6  3   12  1430    4  5   12  680    13   
24  4  6   11    450  3NT  5   11    460     
25  3  6   300    4 10   800      11 
26  5 A   10  200    4  A     100   
27  4 J   10  590    5  4   10    50  12   
28  3NT  K   10  630    2  7   10  170    10   

• For match results, click on the team name.
• For all the results of a specific board click on the board number.
• For bidding and play information for a specific board, click on the number of tricks.
• For bidding and play information for all boards of this match, click here
• For the hand records of this round in PDF format click here
.

Close Window