41st World Team Championships Team
Line-Ups
41st World Team Championships

vs
Open Room   Closed Room
LIU Jing JU Chuancheng
SHI Haojun ZHANG Bangxiang SHENG Ming ZHANG Yizhuo
HOU Xu SHI Zheng Jun

• For the team record, click on the team name.

Close Window