44th World Teams Championships Round 5 Transnational Teams

Table Home Team Visiting Team IMPs VPs
Home Team Visit. Team Home Team Visit. Team
1 ISRAEL Open ZHONGSHAN JIEGAO 13 16 8.86 11.14
2 REIGNWOOD SHEN 15 34 4.25 15.75
3 INDONESIA Open INDIA OPEN 47 14 18.30 1.70
4 POLMANY JSQX NJZS BRIDGECLUB 23 8 14.80 5.20
5 RUSSIA Open YUNNAN 38 3 18.58 1.42
6 INDONESIA Mixed MILLENS 32 16 15.05 4.95
7 AURUSSIA INDONESIA Seniors 47 18 17.68 2.32
8 JXBA SEOUL OPEN 17 10 12.51 7.49
9 GUIZHOU ZHENGYE ITALY Seniors 24 23 10.39 9.61
10 FORMIDABLES WUHAN DONGFANG 12 20 7.17 12.83
11 HUBEI BRIDGE TEAM PD TIMES 10 28 4.48 15.52
12 SWISS TEAM NANGANG POWER 32 22 13.43 6.57
13 SHANGHAILVCHENG SAN CHEN FUND 51 7 19.66 0.34
14 BRIDGESCANNER HUBEI FUXING 17 1 15.05 2.95
15 ZHEJIANGQIANTANG CHINA JUNIORS 38 7 18.00 2.00
16 MIX DENMARK DALIAN AOXIN 12 62 0.00 20.00
17 SANMING EDUCATION YBT 17 44 2.66 16.34
18 WARHORSE AUSTRALIA Seniors 20 37 4.71 15.29
19 WE THE NORTH FAR EAST 26 12 14.54 5.46
20 USA 1 Seniors AUSTRALIA MIXED 14 47 1.70 18.30
21 GALAGILE CHANG HONG 24 20 11.50 6.50
22 ITALY Mixed POLAND Mixed 20 4 15.05 4.95
23 CCSA PIONEERS 24 25 9.61 10.39
24 CRE8IVE BBC THAILAND 51 0 20.00 0.00
25 YENOVA CANADA Seniors 6 9 8.86 11.14
26 HIIMOTOR WUHAN XINGYUTU MEDIA 22 29 7.49 12.51
27 GINNAN NAMO KK 32 21 13.72 6.28
28 BEIJINGXUGUANG ASYMCHEM 18 18 10.00 10.00
29 WUHU BRIDGE TEAM CANADA CHINA UNITED 24 14 13.43 6.57
30 JINSHUO SIVY A 16 22 7.82 12.18
31 DONGFENG FENGSHEN CHINA HUOCHETOU 28 17 13.72 6.28
32 DONGFENG AUTO CO LTD BRAZIL Mixed 7 41 1.56 18.44
33 LEWIS CHINA XHJT 8 35 2.66 17.34
34 UICC WUHAN HONG PRAISE TEAM 8 24 4.95 15.05
35 CHINESE TAIPEI Mixed BRIDGEFRIENDS 19 11 12.83 7.17
36 ONE ESSENTIAL OF RED HENGZHOU FINANCE 13 26 5.72 14.28
37 NEWB CHENGDUGUOLI 6 43 1.16 18.84
38 NEW ZEALAND Open FUJIAN BOSSSOFT 27 13 14.54 5.46
39 ZHEJIANG JINJIANG POLAND Seniors 26 14 14.00 6.00
40 NORWAY Seniors SCOTMARK 10 21 6.28 13.72
41 PK NZ KONG HAN 15 20 8.15 11.85
42 INDIA TSANGPO MINGXIN GROUP 34 18 15.05 4.95
43 TURKEY Seniors METALLURGY FED 40 12 17.51 2.49
44 WUHAN ENGINEERING NEIMENGGU 21 20 10.39 9.61
45 BANGLADESH WUHAN 26 17 13.14 6.86
46 ZJJDWUHANYUAN HUAXINHUANBAO 19 16 11.14 8.86
47 PSG SHANGHAI GUHUA 31 21 13.43 6.57
48 JILIN BA AUSTRALIA Open 31 18 14.28 5.72
49 INDIA Women XINJIANGYILI 16 30 5.46 14.54
50 SCOTLAND BLUE ITS MAGIC 20 3 15.29 4.71
51 SEOUL MIXED ANIT NEGRA 5 18 5.72 14.28
52 WUHAN JIANG AN AREA CARIBBEAN PIRATES 14 18 8.50 11.50
53 TIANYA BRIDGE FATE THAILAND Mixed 7 32 3.03 16.97
54 IRELAND OZ ANGELS 44 5 19.10 0.90
55 BANGKOK MIND SPORT ENSEMBLE 30 16 14.54 5.46

For the team record, click on the team name
For the match scorecard, click on the table number
For bidding and play data of a match, click on the IMP result
• For the hand records of this round in PDF format click here
.


Close Window

Rankings

Rank Team VPs
1 INDONESIA Open 78.66
2 SHEN 76.43
3 ZHONGSHAN JIEGAO 74.81
4 ISRAEL Open 74.49
5 RUSSIA Open 72.84
6 AURUSSIA 70.91
7 POLMANY 69.64
8 INDONESIA Mixed 68.66
9 SHANGHAILVCHENG 68.15
10 REIGNWOOD 67.76
11 DALIAN AOXIN 66.58
12 JXBA 65.54
13 ZHEJIANGQIANTANG 65.11
14 PD TIMES 64.61
15 BRIDGESCANNER 62.72
16 CRE8IVE 62.63
17 AUSTRALIA MIXED 62.19
18 SWISS TEAM 62.13
19 WUHAN DONGFANG 62.05
20 GUIZHOU ZHENGYE 61.71
21 YBT 61.26
22 AUSTRALIA Seniors 60.72
23 JSQX NJZS BRIDGECLUB 59.92
24 WE THE NORTH 59.84
25 ITALY Seniors 59.83
26 SEOUL OPEN 59.68
27 INDIA OPEN 59.02
28 MILLENS 58.29
29 ITALY Mixed 58.18
30 FORMIDABLES 57.32
31 BRAZIL Mixed 56.39
32 INDONESIA Seniors 55.43
33 YUNNAN 55.13
34 NANGANG POWER 55.09
35 GINNAN 55.03
36 GALAGILE 54.87
37 CHINA XHJT 54.84
38 WUHAN XINGYUTU MEDIA 54.08
39 HUBEI BRIDGE TEAM 53.70
40 CHENGDUGUOLI 53.48
41 WUHU BRIDGE TEAM 53.43
42 CANADA Seniors 53.28
43 PIONEERS 53.01
44 DONGFENG FENGSHEN 52.94
45 CCSA 52.68
46 HONG PRAISE TEAM 52.20
47 SIVY A 51.78
48 BEIJINGXUGUANG 51.09
49 ASYMCHEM 51.04
50 HUBEI FUXING 50.61
51 WARHORSE 50.56
52 YENOVA 50.11
53 CHANG HONG 49.84
54 FAR EAST 49.44
55 HENGZHOU FINANCE 49.35
56 HIIMOTOR 49.26
57 CHINA JUNIORS 49.07
58 SANMING EDUCATION 49.00
59 NEW ZEALAND Open 48.98
60 CHINESE TAIPEI Mixed 48.77
61 SAN CHEN FUND 48.17
62 POLAND Mixed 48.05
63 TURKEY Seniors 47.82
64 JINSHUO 47.47
65 CANADA CHINA UNITED 47.46
66 NAMO KK 47.38
67 ZHEJIANG JINJIANG 47.28
68 MIX DENMARK 46.71
69 SCOTMARK 46.46
70 INDIA TSANGPO 45.91
71 USA 1 Seniors 45.60
72 CHINA HUOCHETOU 45.11
73 KONG HAN 43.83
74 BRIDGEFRIENDS 42.96
75 JILIN BA 42.94
76 BANGLADESH 42.74
77 SCOTLAND BLUE 42.69
78 PSG 42.67
79 XINJIANGYILI 42.46
80 UICC WUHAN 42.38
81 BBC THAILAND 42.26
82 ONE ESSENTIAL OF RED 41.34
83 IRELAND 40.91
84 THAILAND Mixed 40.74
85 ANIT NEGRA 40.73
86 ZJJDWUHANYUAN 40.47
86 LEWIS 40.47
88 WUHAN ENGINEERING 40.41
89 PK NZ 40.28
90 DONGFENG AUTO CO LTD 39.98
91 NEIMENGGU 39.57
92 NORWAY Seniors 39.55
93 POLAND Seniors 39.28
94 FUJIAN BOSSSOFT 39.03
95 HUAXINHUANBAO 38.19
96 CARIBBEAN PIRATES 37.09
97 WUHAN 36.21
98 NEWB 35.99
99 SHANGHAI GUHUA 35.77
100 MINGXIN GROUP 35.51
101 WUHAN JIANG AN AREA 34.69
102 AUSTRALIA Open 34.28
103 INDIA Women 33.82
104 METALLURGY FED 32.79
105 SEOUL MIXED 32.68
106 ITS MAGIC 31.85
107 BANGKOK MIND SPORT 29.13
108 TIANYA BRIDGE FATE 27.11
109 OZ ANGELS 18.74
110 ENSEMBLE 10.88