44th World Teams Championships Round 1 Transnational Teams

Table Home Team Visiting Team IMPs VPs
Home Team Visit. Team Home Team Visit. Team
1 SWISS TEAM FAR EAST 36 24 14.00 6.00
2 NEW ZEALAND Open SCOTMARK 20 21 9.61 10.39
3 SIVY A AUSTRALIA MIXED 16 15 10.39 9.61
4 POLMANY MINGXIN GROUP 35 9 17.16 2.84
5 SHEN DONGFENG FENGSHEN 24 14 13.43 6.57
6 MILLENS KONG HAN 24 24 10.00 10.00
7 PD TIMES IRELAND 20 8 14.00 6.00
8 FORMIDABLES CHINA JUNIORS 20 17 11.14 8.86
9 ZHEJIANGQIANTANG POLAND Mixed 11 29 4.48 15.52
10 RUSSIA Open XINJIANGYILI 37 13 16.78 3.22
11 ISRAEL Open THAILAND Mixed 55 8 19.96 0.04
12 YBT CHINA HUOCHETOU 22 13 13.14 6.86
13 BRIDGESCANNER WUHAN XINGYUTU MEDIA 14 16 9.23 10.77
14 AUSTRALIA Open WARHORSE 11 31 4.03 15.97
15 NANGANG POWER INDIA OPEN 25 27 9.23 10.77
16 SEOUL MIXED CHANG HONG 19 12 12.51 7.49
17 POLAND Seniors CCSA 15 28 5.72 14.28
18 BRAZIL Mixed CHENGDUGUOLI 35 14 16.18 3.82
19 CHINA XHJT SANMING EDUCATION 15 25 6.57 13.43
20 INDONESIA Open TIANYA BRIDGE FATE 32 12 15.97 4.03
21 PIONEERS CHINESE TAIPEI Mixed 43 20 16.59 3.41
22 USA 1 Seniors HUBEI BRIDGE TEAM 40 30 13.43 6.57
23 CARIBBEAN PIRATES DONGFENG AUTO CO LTD 26 27 9.61 10.39
24 WUHAN DONGFANG YENOVA 25 8 15.29 4.71
25 LEWIS PK NZ 17 33 4.95 15.05
26 ANIT NEGRA WUHU BRIDGE TEAM 27 38 6.28 13.72
27 SHANGHAILVCHENG NEIMENGGU 26 12 14.54 5.46
28 INDONESIA Seniors HONG PRAISE TEAM 41 1 19.22 0.78
29 INDONESIA Mixed BBC THAILAND 33 2 18.00 2.00
30 AURUSSIA UICC WUHAN 22 25 8.86 11.14
31 DALIAN AOXIN ITALY Seniors 34 9 16.97 3.03
32 INDIA TSANGPO ASYMCHEM 29 6 16.59 3.41
33 CANADA Seniors NEWB 12 20 7.17 12.83
34 JINSHUO OZ ANGELS 12 30 4.48 15.52
35 AUSTRALIA Seniors GALAGILE 17 15 10.77 9.23
36 INDIA Women SCOTLAND BLUE 12 15 8.86 11.14
37 CRE8IVE ITS MAGIC 39 26 14.28 5.72
38 REIGNWOOD ZJJDWUHANYUAN 57 0 20.00 0.00
39 SAN CHEN FUND ONE ESSENTIAL OF RED 13 12 10.39 9.61
40 NAMO KK WUHAN 25 42 4.71 15.29
41 HENGZHOU FINANCE BRIDGEFRIENDS 41 9 18.15 1.85
42 ZHEJIANG JINJIANG JXBA 20 25 8.15 11.85
43 GINNAN METALLURGY FED 27 10 15.29 4.71
44 JSQX NJZS BRIDGECLUB SEOUL OPEN 25 11 14.54 5.46
45 MIX DENMARK ENSEMBLE 53 2 20.00 0.00
46 WE THE NORTH BANGKOK MIND SPORT 36 13 16.59 3.41
47 CANADA CHINA UNITED WUHAN ENGINEERING 35 23 14.00 6.00
48 TURKEY Seniors HUBEI FUXING 31 39 7.17 12.83
49 ZHONGSHAN JIEGAO WUHAN JIANG AN AREA 40 3 18.84 1.16
50 ITALY Mixed HUAXINHUANBAO 21 26 8.15 11.85
51 BANGLADESH YUNNAN 7 22 5.20 14.80
52 SHANGHAI GUHUA HIIMOTOR 14 18 8.50 11.50
53 JILIN BA GUIZHOU ZHENGYE 0 43 0.45 19.55
54 PSG BEIJINGXUGUANG 19 37 4.48 15.52
55 NORWAY Seniors FUJIAN BOSSSOFT 14 29 5.20 14.80

For the team record, click on the team name
For the match scorecard, click on the table number
For bidding and play data of a match, click on the IMP result
• For the hand records of this round in PDF format click here
.


Close Window

Rankings

Rank Team VPs
1 REIGNWOOD 20.00
  MIX DENMARK 20.00
3 ISRAEL Open 19.96
4 GUIZHOU ZHENGYE 19.55
5 INDONESIA Seniors 19.22
6 ZHONGSHAN JIEGAO 18.84
7 HENGZHOU FINANCE 18.15
8 INDONESIA Mixed 18.00
9 WUHAN 15.29
10 POLMANY 17.16
11 DALIAN AOXIN 16.97
12 RUSSIA Open 16.78
13 PIONEERS 16.59
  WE THE NORTH 16.59
  INDIA TSANGPO 16.59
16 BRAZIL Mixed 16.18
17 WARHORSE 15.97
  INDONESIA Open 15.97
18 OZ ANGELS 15.52
  BEIJINGXUGUANG 15.52
  POLAND Mixed 15.52
22 GINNAN 15.29
  WUHAN DONGFANG 15.29
24 PK NZ 15.05
25 FUJIAN BOSSSOFT 14.80
  YUNNAN 14.80
27 JSQX NJZS BRIDGECLUB 14.54
  SHANGHAILVCHENG 14.54
29 CCSA 14.28
  CRE8IVE 14.28
31 CANADA CHINA UNITED 14.00
  SWISS TEAM 14.00
  PD TIMES 14.00
34 WUHU BRIDGE TEAM 13.72
35 SHEN 13.43
  SANMING EDUCATION 13.43
  USA 1 Seniors 13.43
38 YBT 13.14
39 HUBEI FUXING 12.83
  NEWB 12.83
41 SEOUL MIXED 12.51
42 HUAXINHUANBAO 11.85
  JXBA 11.85
44 HIIMOTOR 11.50
45 UICC WUHAN 11.14
  FORMIDABLES 11.14
  SCOTLAND BLUE 11.14
48 AUSTRALIA Seniors 10.77
  WUHAN XINGYUTU MEDIA 10.77
  INDIA OPEN 10.77
51 SCOTMARK 10.39
  SIVY A 10.39
  DONGFENG AUTO CO LTD 10.39
  SAN CHEN FUND 10.39
55 KONG HAN 10.00
  MILLENS 10.00
57 CARIBBEAN PIRATES 9.61
  AUSTRALIA MIXED 9.61
  ONE ESSENTIAL OF RED 9.61
  NEW ZEALAND Open 9.61
61 BRIDGESCANNER 9.23
  NANGANG POWER 9.23
  GALAGILE 9.23
64 AURUSSIA 8.86
  CHINA JUNIORS 8.86
  INDIA Women 8.86
67 SHANGHAI GUHUA 8.50
68 ZHEJIANG JINJIANG 8.15
  ITALY Mixed 8.15
70 CHANG HONG 7.49
71 CANADA Seniors 7.17
  TURKEY Seniors 7.17
73 CHINA HUOCHETOU 6.86
74 CHINA XHJT 6.57
  DONGFENG FENGSHEN 6.57
  HUBEI BRIDGE TEAM 6.57
77 ANIT NEGRA 6.28
78 FAR EAST 6.00
  WUHAN ENGINEERING 6.00
  IRELAND 6.00
81 ITS MAGIC 5.72
  POLAND Seniors 5.72
83 NEIMENGGU 5.46
  SEOUL OPEN 5.46
85 BANGLADESH 5.20
  NORWAY Seniors 5.20
87 LEWIS 4.95
88 METALLURGY FED 4.71
  YENOVA 4.71
90 PSG 4.48
  JINSHUO 4.48
  ZHEJIANGQIANTANG 4.48
90 TIANYA BRIDGE FATE 4.03
  AUSTRALIA Open 4.03
95 CHENGDUGUOLI 3.82
96 ASYMCHEM 3.41
  CHINESE TAIPEI Mixed 3.41
  BANGKOK MIND SPORT 3.41
99 XINJIANGYILI 3.22
100 ITALY Seniors 3.03
101 MINGXIN GROUP 2.84
102 NAMO KK 4.71
103 BBC THAILAND 2.00
104 BRIDGEFRIENDS 1.85
105 WUHAN JIANG AN AREA 1.16
106 HONG PRAISE TEAM 0.78
107 JILIN BA 0.45
108 THAILAND Mixed 0.04
109 ENSEMBLE 0.00
  ZJJDWUHANYUAN 0.00