6th World Youth Open Championships Team
Line-Ups
U16 Teams

vs
Open Room   Closed Room
LU Zhenyue WANG Zicheng
FU Yanzhuo SHEN Haotian ZHANG Xuyang TIAN Zhixian
TANG Tengbo LANG Ningyu

• For the team record, click on the team name.

Close Window