6th World Youth Open Championships Team
Line-Ups
U16 Teams

vs
Open Room   Closed Room
TIAN Maoxiang JIANG Haoxuan
WANG Jiarui XIE Zimo LI Yaojia XIAO Hongxin
YANG Junyu LIN Fengming

• For the team record, click on the team name.

Close Window