6th World Youth Open Championships Team
Line-Ups
U16 Teams

vs
Open Room   Closed Room
TIAN Maoxiang LIU Yupeng
WANG Zihao SHI Jiayi LI Yaojia CHEN Xingjian
YANG Junyu ZHANG Zimo

• For the team record, click on the team name.

Close Window