15th World Youth Teams Championships Team
Line-Ups
GIRLS

vs
Open Room   Closed Room
FU Bo YANG Hsin-Jung
CHEN Kuan-Hsuan CHIU Yun-Ju WU Qihao ZHAO Bing
LI Hanxiao YAO Wen-Chun

• For the team record, click on the team name.

Close Window