2003 World Team Championships
Team
LineUps
Venice Cup

CHINA vs USA 1
Open Room   Closed Room
WANG Hongli PICUS Sue
SOKOLOW Tobi SEAMON-MOLSON Janice GU Ling ZHANG Yalan
WANG Wen Fei LEVIN Jill

Close Window