2003 World Team Championships
Team
LineUps
Venice Cup

CHINA vs USA 1
Open Room   Closed Room
WANG Hongli SEAMON-MOLSON Janice
LEVIN Jill PICUS Sue GU Ling ZHANG Yalan
WANG Wen Fei SOKOLOW Tobi

Close Window